Teplý Vrch » Dokumenty obce


erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Výberové konanie

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  z

Pozvánka - Zasadnutie OZ
V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň 22.03.2018 (Štvrtok) o 18.00 hod. zasadnut

Štandardy kvality
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Návrh rozpočtu
Dňa 14.11.2017 bol na úradnej tabuli a na stránke obce www.teplyvrch.com v sekcii "Dokumenty obce" zverejnený návrh rozpočtu obce Teplý Vrch na rok 2018.&n

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Dokumenty obce

ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
2018Zápisnica31.12.2018pdf pdf
2017009VZN elektronická komunikácia obcepdf
Dodatok č. 1 k VZN č. 8pdf
2017008VZN o nakladaní s odpadom01.01.2017pdf
2017Zápisnica31.12.2017pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
2016Zápisnica31.12.2016pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
2015Zápisnica31.12.2015pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
2014Zápisnica31.12.2014pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
2013Zápisnica31.12.2013pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
2012Zápisnica31.12.2012pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
2011Zápisnica31.12.2011pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Návrh rozpočtu na r. 201814.11.2017pdf pdf
Ohlásenie drobnej stavbydoc
Ohlásenie stavebných úpravdoc
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla01.06.2017doc
Záverečný účet r. 201601.06.2017pdf
Smernica obce o poskytovaní informácii01.01.2012pdf
2017002VZN Daň z nehnuteľností r. 201701.02.2017pdf
2017005VZN Spôsob náhradného zásobovania vodou r. 201701.01.2017pdf
2017004VZN Odpadové vody r. 201701.01.2017pdf