erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Návrh rozpočtu
Dňa 14.11.2017 bol na úradnej tabuli a na stránke obce www.teplyvrch.com v sekcii "Dokumenty obce" zverejnený návrh rozpočtu obce Teplý Vrch na rok 2018.&n

Zasadnutie OZ
    P O Z V Á N K A  V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

Zasadnutie OZ - pozvánka
P O Z V Á N K A V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších&nbs

Výberové konanie - špeciálny pedagóg
Špeciálny pedagóg   Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského, Teplý Vrch Inform&

Výberové konanie na zástupcu v MŠ
Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch, Teplý Vrch 57, 98023 Základná škola

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Dokumenty obce

ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
Návrh rozpočtu na r. 201814.11.2017pdf pdf
Ohlásenie drobnej stavbydoc
Ohlásenie stavebných úpravdoc
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla01.06.2017doc
Záverečný účet r. 201601.06.2017pdf
Smernica obce o poskytovaní informácii01.01.2012pdf
2017002VZN Daň z nehnuteľností r. 201701.02.2017pdf
2017005VZN Spôsob náhradného zásobovania vodou r. 201701.01.2017pdf
2017004VZN Odpadové vody r. 201701.01.2017pdf
2017003VZN o držaní psov r. 201701.01.2017pdf
2017001VZN Verejný poriadok 201701.01.2017pdf
Návrh rozpočtu na r. 2017 ZŠsMŠ30.11.2016xls
Návrh rozpočtu na r. 201730.11.2016xls
Záverečný účet r.201518.07.2016pdf
1/2016PHSR MR Teplý Vrch22.03.2016pdf
Harmonogram04.12.2015pdf
Návrh rozpočtu na r. 201630.11.2015xls
Záverečný účet obce09.06.2015pdf
PHSRpdf
6VZN o určení výšky dotáciepdf