erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A   V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnk

Vymenovanie zapisovateľa MVK
Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK) v obci Teplý Vrch vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI TEPLÝ VRCH   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach v&y

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín
OZNAM MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH            Podľa § 17

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Zaujímavosti z obce

 

      Obec je známa najmä vďaka vodnej nádrži Teplý Vrch, ktorá bola vybudovaná na rieke Blh medzi obcami Teplý Vrch, Budikovany a Drienčany. Vodná nádrž patrí medzi najteplejšie vodné nádrže na Slovensku a okrem letnej rekreácie pri vode, stravovacích a ubytovacích služieb ponúka aj možnosť rybárčenia.
      Juhozápadný breh susedí s chránenou lokalitou Malá Obora, kde na ploche 52 ha rastú hikórie - cudzokrajné dreviny.
     Objekty občianskej vybavenosti sú zastúpené obecným úradom, poštou, základnou školou, kultúrnym domom, materskou školou v areály ZŠ a požiarnou zbrojnicou, predajňou potravín, pohostinstvom, klubom, vodohospodárskou správou vo východnej časti obce.
     Športové plochy sú zastúpené futbalovým ihriskom so školským areálom, tenisovými kurtmi a krytým bazénom v areáli rekreačného zariadenia Drieňok.
Možnosti rekreácie sú zastúpené areálom plážového kúpaliska ORMET a hotela DRIEŇOK s ubytovacím a stravovacím zázemím a v malej miere individuálnou rekreáciou.