Teplý Vrch » Zaujímavosti z obce


erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Výberové konanie

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  z

Pozvánka - Zasadnutie OZ
V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň 22.03.2018 (Štvrtok) o 18.00 hod. zasadnut

Štandardy kvality
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Návrh rozpočtu
Dňa 14.11.2017 bol na úradnej tabuli a na stránke obce www.teplyvrch.com v sekcii "Dokumenty obce" zverejnený návrh rozpočtu obce Teplý Vrch na rok 2018.&n

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Zaujímavosti z obce

 

      Obec je známa najmä vďaka vodnej nádrži Teplý Vrch, ktorá bola vybudovaná na rieke Blh medzi obcami Teplý Vrch, Budikovany a Drienčany. Vodná nádrž patrí medzi najteplejšie vodné nádrže na Slovensku a okrem letnej rekreácie pri vode, stravovacích a ubytovacích služieb ponúka aj možnosť rybárčenia.
      Juhozápadný breh susedí s chránenou lokalitou Malá Obora, kde na ploche 52 ha rastú hikórie - cudzokrajné dreviny.
     Objekty občianskej vybavenosti sú zastúpené obecným úradom, poštou, základnou školou, kultúrnym domom, materskou školou v areály ZŠ a požiarnou zbrojnicou, predajňou potravín, pohostinstvom, klubom, vodohospodárskou správou vo východnej časti obce.
     Športové plochy sú zastúpené futbalovým ihriskom so školským areálom, tenisovými kurtmi a krytým bazénom v areáli rekreačného zariadenia Drieňok.
Možnosti rekreácie sú zastúpené areálom plážového kúpaliska ORMET a hotela DRIEŇOK s ubytovacím a stravovacím zázemím a v malej miere individuálnou rekreáciou.