erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A   V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnk

Vymenovanie zapisovateľa MVK
Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK) v obci Teplý Vrch vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI TEPLÝ VRCH   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach v&y

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín
OZNAM MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH            Podľa § 17

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín

OZNAM

MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE

KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH

 

         Podľa § 171 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sa doručujú zapisovateľovi Miestnej volebnej komisie obce Teplý Vrch v kancelárii na 1. poschodí v úradných hodinách:

pondelok – utorok                  od 7,30 h    do 15,30 h

streda                                     od 7,30 h    do 16,30 h

štvrtok                          od 7,30 h    do 15,30 h

piatok                                     od 7,30 h    do 13,30 h

 

Obedňajšia prestávka od 12,00  do 12,30 h.

Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb.

 

Posledným dňom na doručenie kandidátnych listín je

Utorok 11.9.2018 v čase od 7,30 h do 24,00 h.

Kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Bližšie informácie o postupe, spôsobe a lehote podávania kandidátnych listín a ich vzory s prílohami sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

 

 

 

 

 

V Teplom Vrchu 2.8.2018

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: