erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

E-mail adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v r. 2019:  

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A   V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnk

Vymenovanie zapisovateľa MVK
Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK) v obci Teplý Vrch vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI TEPLÝ VRCH   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach v&y

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín
OZNAM MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH            Podľa § 17

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Pozvánka - Zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň

 

18.09.2018 (Utorok) o 18.00 hod.

zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Teplom Vrchu.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu.

 

 

Za hlavné body programu navrhujem:

 

     1.            Otvorenie

     2.            Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     3.            Kontrola plnenia uznesení

     4.            Informatívna správa o činnosti ZŠ s MŠ P.  E. Dobšinského v Teplom Vrchu

     5.            Upozornenie prokurátora podľa ustanovenia  § 28 ods.1 zákona

     6.            Návrh na zriadenie športového klubu so sídlom v rekr. zariadení Drieňok

     7.            Informatívna správa o prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok s.r.o., Teplý Vrch

     8.            Rôzne /Diskusia

     9.            Záver

 

 

 

 

                                                                        .....................................

      Janka Janšová

      starostka obce

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: