Teplý Vrch » Projekty


erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Výberové konanie

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  z

Pozvánka - Zasadnutie OZ
V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň 22.03.2018 (Štvrtok) o 18.00 hod. zasadnut

Štandardy kvality
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Návrh rozpočtu
Dňa 14.11.2017 bol na úradnej tabuli a na stránke obce www.teplyvrch.com v sekcii "Dokumenty obce" zverejnený návrh rozpočtu obce Teplý Vrch na rok 2018.&n

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Projekty

Záverečná správa o použití dotácie k zmluve č.335/2014/ODDF

 

Prijímateľ:                         Obec Teplý Vrch

Výška finančnej dotácie :   1000,-€

Projekt :          Informačné tabule v obci Teplý Vrch 

 

Vyhodnotenie projektu

Projekt „ Informačné tabule v obci Teplý Vrch“. Zhotovené informačné tabule prostredníctvom,  ktorých chceme informovať občanov ako aj návštevníkov obce o dianí v obci a o okolitej prírode našej rekreačnej obce Teplý Vrch sme zrealizovali vďaka finančnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja. Naším hlavným cieľom je informovať návštevníkov obce o možnostiach využitia voľného času v prekrásnej okolitej prírode rekreačnej obce Teplý Vrch. Vďaka tomu podporíme rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v regióne. Informačné tabule,  dokumentujú život v obci ako aj rozmanitú okolitú prírodu.  Obec Teplý Vrch je známa vďaka vodnej nádrže Teplý Vrch, ktorá je známa najteplejšou vodou a preto je navštevovaná počas  letných mesiacov turistami, takmer z celého Slovenska.  Aj prostredníctvom tohto projektu sa teda podarilo zrealizovať zámer – sústrediť sa na rozvoj cestovného ruchu a zároveň propagácie rekreačných stredísk v obci.  Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujeme, že ciele projektu boli naplnené v súlade s predloženým projektom a výsledkom sú zhotovené informačné tabule, ktoré slúžia k  informovanosti o živote v obci i okolitej prírode.

                                           Správu vypracovala :   Jana Janšová – starostka obce