erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A   V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnk

Vymenovanie zapisovateľa MVK
Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK) v obci Teplý Vrch vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI TEPLÝ VRCH   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach v&y

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín
OZNAM MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH            Podľa § 17

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Projekty

Záverečná správa o použití dotácie k zmluve č.335/2014/ODDF

 

Prijímateľ:                         Obec Teplý Vrch

Výška finančnej dotácie :   1000,-€

Projekt :          Informačné tabule v obci Teplý Vrch 

 

Vyhodnotenie projektu

Projekt „ Informačné tabule v obci Teplý Vrch“. Zhotovené informačné tabule prostredníctvom,  ktorých chceme informovať občanov ako aj návštevníkov obce o dianí v obci a o okolitej prírode našej rekreačnej obce Teplý Vrch sme zrealizovali vďaka finančnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja. Naším hlavným cieľom je informovať návštevníkov obce o možnostiach využitia voľného času v prekrásnej okolitej prírode rekreačnej obce Teplý Vrch. Vďaka tomu podporíme rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v regióne. Informačné tabule,  dokumentujú život v obci ako aj rozmanitú okolitú prírodu.  Obec Teplý Vrch je známa vďaka vodnej nádrže Teplý Vrch, ktorá je známa najteplejšou vodou a preto je navštevovaná počas  letných mesiacov turistami, takmer z celého Slovenska.  Aj prostredníctvom tohto projektu sa teda podarilo zrealizovať zámer – sústrediť sa na rozvoj cestovného ruchu a zároveň propagácie rekreačných stredísk v obci.  Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujeme, že ciele projektu boli naplnené v súlade s predloženým projektom a výsledkom sú zhotovené informačné tabule, ktoré slúžia k  informovanosti o živote v obci i okolitej prírode.

                                           Správu vypracovala :   Jana Janšová – starostka obce