erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

E-mail adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v r. 2019:  

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A   V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnk

Vymenovanie zapisovateľa MVK
Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK) v obci Teplý Vrch vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI TEPLÝ VRCH   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach v&y

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín
OZNAM MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH            Podľa § 17

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Vymenovanie zapisovateľa MVK

Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK)

v obci Teplý Vrch

vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa

10. novembra 2018

 

         V súlade s § 169 ods. 6 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol za zapisovateľa miestnej volebnej komisie vymenovaný

 

Ing. Miroslav Chromek

 

 

Kontakt na zapisovateľa MVK:

Obecný úrad Teplý Vrch

Teplý Vrch 80

980 23 Teplý Vrch

 

tel.č.: 047/56 96 255, 0907567399

e-mail: outv@rsnet.sk

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: